Maarten Regtien - Piano cd's

Improvisations piano solo (2007)
TIGER LION GARUDA DRAGON
TIGER LION GARUDA DRAGON:       EEN MUZIKAAL EN BOEDDHISTISCH EXPERIMENT
Improvisaties hebben de neiging originaliteit te verliezen. MelodieŽn, motieven en haronieprogressies uit eerdere improvisaties die 'goed' waren bevonden, worden onthouden en later gebruikt in andere improvisaties. Je zou dit proces het 'bevriezen' van originaliteit kunnen noemen.

Met "TIGER LION GARUDA DRAGON" heb ik getracht dit bevriezen te stoppen. Op de achterzijde van de cd wordt dit als volgt samengevat:

"Na een jaar van regelmatige contemplatie op de te improviseren muziekstijlen, na een maand van noch pianospelen noch componeren, en na vier dagen stilte meditatie is Tiger Lion Garuda Dragon zonder enige repetitie ooit in ťťn enkele opnamesessie opgenomen in de Musicord Studios te Haarlem."

Deze wijze van voorbereiding is voortgekomen uit Regtiens ideeŽn over originaliteit van improvisaties, in combinatie met mindfullness / boeddhistische inzichten aangaande het effect van meditatie op creativiteit.

Muzikaal vormen deze improvisaties een breuk met Regtien's eerdere opgenomen improvisaties. Muzikaal zijn de vier delen geÔnspireerd door 'hedendaagse' klassieke muziek, met name door het klavierwerk van Olivier Messiaen, Leo Ornstein en Conlon Nancarrow.

Thematisch zijn de vier improvisaties geÔnspireerd door de Vier (Shambhala) Boeddhistische Waardigheden, achtereenvolgens gerepresenteerd door de tijger, de (mytische) sneeuwleeuw, de (mytische) garoeda en de (mytische) draak:
  • Tijger: tevredenheid opgebouwd door voorzichtigheid en vertrouwen.
  • Leeuw: vreugde verkregen door discipline.
  • Garoeda: algemeen overzicht en buitensporigheid; niet langer betrokken in het 'ik' project.
  • Draak: wijsheid, erkenning van de vloeibaarheid van het bestaan en begrip van de onvoorwaardelijke status quo.

The making of:
  • "De vier waardigheden" van de Boeddhistische Omroep Stichting (5 oktober 2013) verslaat het gehele totstandkomings proces.

  • Boeddhistische Omroep Stichting - De vier waardigheden, deel 1

  • Engelstalige transcriptie (sterk ingekort) van bovenstaande radioreportage zoals deze op 25 november 2013 verschenen is op de online Shambhala Times: 'Carried by the Music' by Sarah Marijnissen.

  • Shambhala Times: 'Carried by the Music' by Sarah Marijnissen    Overige cd's